Utgiven i Forum nr 1989-15

USA-bilar pop igen

av Bo Ingves Forum 1989-15, sida 22, 12.10.1989

Taggar: Orter: USA Teman: bilar

USA-bilar är pop igen

Lifestyle är ett USA-myntat ord. Därför är det logiskt att ordet ofta används då man talar om USA-bilarnas frammarsch i Finland. Att komma svepande i en stor, överservostyrd pick-up med en 5,7 liters V-motor under huven hör inte längre enbart amerikanska farmare till. Nu har de avancerat till att bli en inneleksak också för den moderna city-finländaren.

e relativt förmånliga dollarkurserD na i kombination med de nyväckt lifestyle-frågorna har inte undgått de som sysslar med gråimport av bilar, dvs bilar importerade förbi seriösa importörer. Fast i sig inte olagligt, så är denna verksamhet i alla fall inte alltid så bra för eventuella köpare, bl a med tanke på garantifrågorna. En officiell importör måste ju kunna ge service och garanti och upprätthålla ett reservdelslager, vilket gråimportörer däremot kan strunta i.

Det s a s gråa intresset har tagit sig uttryck i något av en importboom i år. Gråimporten av bilar, till stor del begagnade sk farmarbilar, väntas i år uppgå till ca 10 000 stycken. Av dem kommer USAbilarna troligen att stå för ca två tredjedelar.

I skenet av dessa siffror är det klart att intresset har väckts också på seriöst importörhåll. De ser ju hur en hög med dollar rullar ifrån dem i allt snabbare takt. En annan sak som också ökar intresset för en organiserad import är att de amerikanska bilarna till naturen allt mera har närmat sig de europeiska och därför i allt högre grad appellerar till européer.

Gråimport ovälkommen

Gemensamt för de officiella importörerna är givetvis att de ser snett på gråimporten.

22

En rent konkret orsak, förutom att gråimporten kanske inyerkar på deras för: li ningssiffror, är att gråimportbilarna tas in styckevis som privatbilar och därför inte kräver samma godkänningskarusell som de officiellt importerade bilarna. Detta har bla lett till att väntetiderna för typbesiktningar har ökat kraftigt i år på grund av en lång sladd av privatimporterade bilar som väntar på registreringsbesiktning. En annan aspekt på saken är trafiksäkerheten. D v s en officiell importörs typbesiktade bil måste uppfylla de finska bestämmelserna, medan gråimportbilarna inte behöver uppfylla alla särkrav som ställs på officiellt importerade bilar i Finland. Men trots den i importörernas ögon osunda gråa konkurrensen, ser de i alla fall framtiden an med tillförsikt. Efterfrågan ökar hela tiden. de moderna jenkkibilarna är i tillräckligt hög grad europeiska och samtidigt avviker de flesta modeller tillräckligt från den övriga massan för att attrahera dem som söker en egen lifestyle. Bland de etablerade bilimportföretagen är officiella USA-bilimportörer lätträknade. Bäst inkörd på marknaden är GM under vars plym återfinns märkena Chevrolet, Cadillac, Buick. Oldsmobile, Pontiac och GMC. Amerikanska GM personifieras i Fin Text: Bo Ingve land av en enda person, country manager Ulf Sandström. Importkontrakten är däremot lagda direkt på 15 av Suomen Geney:s återförsäljare. Detta innebär att återförsäljarna beställer bilarna direkt utan några mellanhänder. Sandström fungerar som en kontaktman mellan dealerna och det europeiska huvudkontoret i Tyskland.

— Man kan lugnt säga att utvecklingen har varit enorm de senaste fem åren. År 1985 såldes det 56 GM-bilar. år 1988 864 stycken och i år väntas försäljningen uppgå till 2 300 stycken. berättar Sandström.

Ford och Chrysler med på allvar i år

GM är dock inte längre ensam på marknaden. I början av året började Aro-Yhtymä Öv importera Chryslers euromodeller (Chrysler. Dodge och Jeep). I somras gick startskottet för Car-Am Oy:s import av amerikanska Ford-bilar.

Den finska importen av Chrysler och Ford har lagts upp på ett annat sätt än importen av GM-bilarna. som sköts direkt av återförsäljarna.

Ford kör med någonting som de kallar för keydealer. Detta innebär att finska Ford har överlåtit importen av USA-bilarna på ett skilt bolag, Car-Am som inte underlyder finska Ford. Car-Am är ett dotterföretag till Ford-dealern Tiuusulan Aiuto Oy.

— Återförsäljningen till konsumenterna sköts av ett nät på ca 20 Ford-återförsäljare som vi valt ut runt om i Finland. Eftersom vi ännu s a s är i inkörningsskedet är det för tidigt att säga något bestämt om försäljningen. Det mål vi har uppställt för de första 12 månaderna är dock drygt 500 sålda bilar. Att döma av intresset tills når vi lätt det målet, berättar fi ningsdirektör Håkan Serén på Car-Am.

Aro-yhtymäs import av Chryslers euromodeller har inte ännu kommit i gång i den omfattning som planerats. På våren fördröjdes lanseringen i Finland till en början på grund av att bilarna inte genast godkändes i typbesiktningen. Nu har dock de villkor som myndigheterna ställde åtgärdats, så nu är det bara att tuta och köra.

En annan faktor som ställde hinder i vägen var Aros organisation. Tidigare bildade Subaru och Chrysler en gemensam enhet, vilket inte direkt gynnade en aktiv marknadsföring av det helt förnyade Chrysler-sortimentet. Nyligen genomfördes därför en omorganisering, så att Chrysler och Subaru nu bildar två självständiga enheter. Snart inleds också en riksomfattande kampanj för att ge sprutt åt försäljningen.

= Det gäller ju att bygga upp ett helt nytt. riksomfattande återförsäljarnät och det går inte att göra i en handvändning. En del av återförsäljarna har dock redan hunnit köra igång försäljningen, men tillsvidare sker inte försäljningen i den planerade omfattningen. Rörande försäljningsmålen för nästa år vill jag inte ännu uttala mig. Det är givetvis dock klart att vi ställer Oss på samma linje som GM och Ford, konstaterar Chrysler-enhetens direktör. Volvos — tidigare — marknadsföringschef Marini Hahl L 15/1989 FRUN

Utgiven i Forum nr 1989-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."