Utgiven i Forum nr 2012-03

Utbyggd kanal ska ta igen förlorad trafik

av Henric Borgström Forum 2012-03, sida 36-37, 29.03.2012

Taggar: Orter: Panamakanalen

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2812

VARLDEN: PANAMA

Utbyggd kanal ska ta igen förlorad trafik

I Transport. I takt med att nya fartyg blir allt större har Panamakanalen blivit för liten. Nu byggs kanalen ut för kunna ta emot de största fartygen på väg mellan Kin och Europa.

HENRIC BORGSTRÖM PANAMA

X Det verkade inte vara någon längre kö när jag nyligen besökta Panamakanalen och fick se danska containerfartyget OLIVIA MAERSK långsamt ta sig igenom sista slussen vid utloppet till Stilla Havet. Fartyget var på väg till Buenaventura vid Colombias västkust med drygt 3 200 containrar ombord. Rederiets allra största fartyg tar dock över 9 000 containrar och är för stora för kanalen.

Men normalt uppges väntetiden utanför kanalen vara cirka ett dygn, därefter upp cirka nio timmar för de 77 kilometerna och de sex slussarna. Det kan tyckas vara få slussar men de största har en längd av hela 1,7 kilometer. Fartygen går också över den konstgjorda Mirafloressjön, dessutom längs en grävd kanal och en naturlig flod.

Katastrofalt första försök. Väntetiden plus den höga avgiften för att passera har medfört att allt fler transportörer nu lossar containerfartygenihamnen Puntarenas på Costa Ricas västkust cirka 500 kilometer norrut, kör dem på dåliga vägar de högst 100 kilometer till östkusten och lastar dem på ett annat fartyg på väg österut — eller omvänt. Panamas regering har insett det ekono miskt och miljömässigt orimliga i detta. Därför arrangerades en folkomröstning år 2006 som gav en majoritet på 78 procent för utbyggnad av kanalen. De nya dockorna läggs parallellt med de nuvarande. Kostnaden beräknas till närmare 4 miljarder euro, ungefär motsvarande en Öresundsbro med tunneln.

Utbyggnaden ska stå klar till 2014 då 100-årsjubileet firas. Fransmännen försökte från år 1880 att bygga kanalen men klarade det varken mänskligt, tekniskt eller ekonomiskt. Som mest hade man 17 000 inhyrda arbetare, de flesta hämtade från de karibiska öarna. Minst 6 300 avled, mångai sjukdomar från insekter, malaria och gula febern, innan det franska företaget gav upp 1903.

USA tog över 1906 med omfattande hälsoprogram för de anställda och kunde inviga kanalen den 15 augusti 1914. Utbyggnaden fortsatte ända till 1935. Då hade USA också skaffat sig överhögheten över kanalområdet, vilken varade fram till 1999. Detta sedan president JIMMY CARTER 1977 undertecknat ett avtal som gav staten Panama rätt att ta över kanalzonen somi dag utgör 7 procent av landets yta.

Större fartyg gör kanalen för liten. Vatten HENRIC BORGSTRÖ nivån på Stilla Havssidan ligger cirka 20 centimeter över den vid Karibiska Havet.

Men det är landområdena i centrala Panama som med maximalt 82 meter över havsytan tvingat fram kanalen med de gigantiska slussarna.

De första årtiondena var Panamakanalen tillräckligt bred och djup för att kunna ta emot all världens handelsfartyg, exempelvis tankers upp till cirka 65 000 ton dödvikt. Men med allt större fartygsstorlekar klarar kanalen storleksmässigt uppskattningsvid ”bara” cirka 60 procent av världstonnaget och en fortsatt minskning förutses.

Med utbyggnaden räknar Panama att snabbt kunna ta över de största fartygen på väg mellan exempelvis Kina och Europa.

Fågelvägen mellan världens största hamn Shanghai, och världens tionde största Rotterdam (som är störst i Europa), är cirka 23 000 kilometer både om man väljer vägen överlandmassan västerut eller över Stilla havet/Atlanten. Men de fartyg som går västerut från Shanghai och inte passerar Suezkanalen måste först söderut genom Malackasundet, sedan runt Sydafrika och väster om västra Afrika, en betydligt längre sträcka än Shanghai-Panama- Rotterdam.

Dessutom har Panamakanalens konkurrenskraft mot Suezkanalen redan stärkts de senaste åren sedan sjöröveriet utanför Somalia och inloppet till Röda havet tagit fart med kraftigt höjda försäkringskostnader och krav på beväpnade vakter ombord.

Panama City Skatteparadis. Frågan är om huvudstaden Panama City genom utbyggnaden av kanalen ytterligare stärks som västra halvklotets ledande skatteparadis. Redan i dag fylkas mängder med banker från världens ledande handelsländer med fantasifulla namn SOM MULTI CREDIT BANK Samt MEGA BANK från Taiwan. Men också fastlandets BANK OF CHINA finns på plats.

Av de närmare hundra bankerna är ungefär hälften vanliga affärsbanker, resten off shore-banker som kan ha kunder i hela världen utom företagen och befolkningen i Panama.

Flera firmor annonserar om att hjälpa till med off shore-företag med total skattefrihet och anonymitet. Dessa hotas dock av de

NIO METERS SKILLNAD, Containerfartyget Olivia Mezersk i Panamakanalens docka i högvatten (stora bilden) och i lågvatten (lilla bilden).

nya avtal mot skatteflykt som USA och EU vill tvinga på Panama.

Dessutom har Panama världens näst största register för bekvämlighetsflaggade fartyg och innehar därmed formellt platsen som världens sjöfartsnation nummer två efter Liberia.

Utgiven i Forum nr 2012-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."