Utgiven i Forum nr 1990-15

Världens bilindustri dirigeras från Tokyo

av Christian Schönberg Forum 1990-15, sida 19, 11.10.1990

Taggar: Orter: Tokyo Teman: bilar

Världens bilindustri dirigeras från Tokyo

Text: Christian Schönber ccelerationen inom den moderA: bilindustrin är påfalland nabb. I synnerhet bland asiaterna där man inte mera accepterar varken broms- eller styrmekanismer på sina spikraka väg fram mot en total dominans inom denna industrigren. Både USA och Europa har redan blivit akterseglade av driftiga japaner som numera suveränt styr bilismens utveckling i världen. Men redan syns åskmoln på den österländska himlen. Sydkoreanerna är i antågande och har tydligen gett sig den på att ta upp kampen på världsmarknaden. Men japanerna vilar inte heller på sina lagrar. Inför kommande EG-hot och bilkoncentrationer på den europeiska marknaden söker man nu med ljus och lykta efter samarbetspartners inom detta attraktiva område.

Bilbyte vart tredje år

Japanen, säkert också mången annan, är numera barnsligt förtjust i att byta bil så ofta som möjligt. Den normala omloppstiden som i Europa ligger på sju-åtta år har pressats ned till tre för japanerna. Frågan är om ens detta hinner till så snabbt som utvecklingen går framåt i ”billandet nr 1”.

Vem skulle numera vara intresserad att köra en fyrhjulsdriven bil om den inte samtidigt var försedd med fyrhjulsstyrning? Och vilken modern japan kan tänka sig att använda en gammalmodig nyckel för att komma in i sin bil när man behändigt kan använda sitt plastkort (identitetskort) som inträdesbiljett och som till på köpet på elektronisk väg automatiskt ställer in förarsäte och rattvinkel för att uppnå den rätta, inprogrammerade körställningen? Om något år är det troligtvis rätt få som vågar sig ut i trafiken utan att konsultera sin navigationsmonitor på instrumentbrädan som inte bara visar hur man bör köra för att snabbast komma fram till målet för sin färd, utan även projicerar de döda vinklarna och avstånden, exempelvis till bakomvarande bil vid backning in i en parkeringsficka, på skärmen.

Motor- och designalternativ

Den senaste innovationen på motorfronten kan bli nog så intressant om världen skulle råka ut för en kraftigare oljekris. Färdig för serietillverkning är en japansk gasturbinmotor som skall kunna drivas med litet av varje.

Majsolja lär utgöra ett beaktansvärt alternativ vilket kanske kan rädda en del av nedläggningshotade jordbruksområden inom det integrerade Europa. Luftmotståndsproblematiken = hör till de delområden karosseridesignern fortfarande lägger ned en stor del arbete på. Men fortfarande, trots en viss likriktning, söker bilfabrikanterna nya infallsvinklar för att skapa moderna och lockande modellalternativ. Ökade krav på tätare modellbyten ställer däremot till med stora problem för bilfabrikanterna Volvo och Saab som är vana vid att en modell skall hållas vid liv i tio år. Man har däremot fått lov att acceptera faktum vilket fört med sig att det numera finns en liten svensk i var och varannan japansk buske för att se och lära. En i sanning omsvängd rollfördelning. 9

IDSA-Industrial Designers Society of America har tilldelat sin årliga utmärkelse Nissan Design International som verkar i San Diego, Kalifornien för sin pickupprototyp Nissan Gobi.

FÖRUN, 15/199 19

Utgiven i Forum nr 1990-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."